ชุมชนท่องเที่ยวหนุน “ไทยนิยม ยั่งยืน”

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนุน “ไทยนิยม ยั่งยืน” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีความคืบหน้าไปมาก หลังจากเปิดกิจกรรม “Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 875 อำเภอ 2,644 ตำบล รวม 3,273 ชุมชน

สำหรับโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณรายรอบ ซึ่งเป็นต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่แต่เดิม ให้กลายเป็นจุดดึงดูด เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ

โดยขณะนี้มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 50 ชุมชน ที่ผ่านการคัดสรร รวมทั้งจะมีการจัดงานประกาศความสำเร็จโดยมีตัวแทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบมาร่วมแสดงผลงานจากทั่วประเทศอีกด้วย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์