หมออนามัย บุกยื่น รมว.สธ. ขอปฏิรูป รพ.สต.

“หมออนามัย” บุกยื่นหนังสือ รมว.สธ. ขอเหลียวแลเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เผย งานหนัก แต่ขาดคนและงบประมาณ ไม่มีความก้าวหน้าวิชาชีพ บ้านพักก็ทรุดโทรม ขอประกาศเป็นวาระปฏิรูป

วันนี้ (5 ต.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหมออนามัยกว่า 100 คน นำโดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (แห่งประเทศไทย) ยื่นข้อเสนอต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สนับสนุนกำลังคน งบประมาณ และในการพัฒนา รพ.สต.ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการดูแสสุขภาพประชาชนเชิงรุก

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รพ.สต.เป็นด่านหน้าที่ให้การดูแลประชาชน ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีอยู่ 9 พันกว่าแห่ง ที่ผ่านมา สธ.มีการประกาศพัฒนา รพ.สต. ตั้งเกณฑ์ประเมินคุณภาพเพื่อมอบเป็น รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา มีไม่กี่ร้อยแห่ง ส่วนใหญ่ก็เป็น รพ.ที่มีศักยภาพเดิมอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่อยู่แบบทุรกันดาร คนทำงานไม่มี งบไม่เพียงพอ จึงขอเรียกร้องให้ประกาศเป็นวาระของการปฏิรูป รพ.สต. เพราะหากประกาศเป็นแค่นโยบาย ก็จะไม่เกิดการพัฒนา และย่ำอยู่ที่เดิม โดยควรสนับสนุนให้มีกำลังคนประมาณ 7 คนต่อแห่ง โดยเฉพาะตำแหน่งธุรการ การเงิน เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากการบริหาร และงานดูแลสุขภาพประชาชน จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระ และความเสี่ยง และพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพราะปัจจุบันตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ซึ่งเป็นคนที่จบนักวิชาการสาธารณสุขอยู่แค่ระดับ ซี 6 ขณะที่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ที่ระดับซี 7 ถือว่าไม่ถูกหลักการบริหาร อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะไปยื่นที่ก.พ.อีกครั้งหนึ่ง

“อยากให้สนับสนุนสิ่งที่จะทำให้เราทำงานได้ด้วย ไม่ใช่สั่งงาน สั่งนโยบายอย่างเดียว แต่ไม่มีการสนับสนุน รวมถึงเรื่องขวัญกำลังก็คือสิ่งสำคัญ อย่างเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ เรื่องบ้านพักซึ่งสร้างมาหลายสิบปี ทรุดโทรมมาก แม้ว่าส่วนตัวผมจะเห็นว่าสำรองเป็นอันดับรองลงมาจากการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ก็ตาม ซึ่งวันนี้มีจำนวนมากที่ทรุดโทรม ฝ้าเพดานพัง น้ำรั่ว” นายสมศักดิ์ กล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวสั้นๆ ว่า กระทรวงรับทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด และพยายามหาทางแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องหารือพิจารณากันในรายละเอียดต่อไป เพราะทราบดีว่า รพ.สต.เป็นหนึ่งในเสาหลักของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเช่นเดียวกัน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์