Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล: 25 กันยายน 2018

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์และบริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ThaiDee (“บริการ”) จัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เรา เมื่อท่านใช้บริการของเราตามที่ระบุในส่วนบริการที่ครอบคลุมท้ายนี้ (“บริการฯ”) และตัวเลือกที่ท่านมีในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลของท่าน ตามรายละเอียดท้ายนี้ เราดำเนินการตามหลักการพื้นฐานเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและคุ้มครองข้อมูลของท่าน

 1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ

 1. ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ :

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
 • เพศ
 • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
 1. คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมบริการของเรา หรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์พกพา

ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ, ประเภทของเบราว์เซอร์, เวอร์ชันของเบราว์เซอร์, หน้าต่างๆ ของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่เข้าชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น, ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์พกพา อาจมีข้อมูลเช่น ประเภทของอุปกรณ์พกพาที่คุณใช้, รหัสเฉพาะของอุปกรณ์พกพา, ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์พกพา, ระบบปฏิบัติการบนมือถือของคุณ, เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตมือถือที่คุณใช้ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อผู้ใช้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความมั่นคงปลอดภัย เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บการตั้งค่าของลูกค้า บันทึกจำนวนการเข้าถึง และติดตามรูปแบบและสถิติการใช้งาน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ บางส่วนที่จำเป็นต้องเปิดการใช้คุกกี้ได้

 1. การใช้ข้อมูล

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ :

 • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษา
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบกับการบริการของเราได้เมื่อคุณต้องการ
 • เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการ
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 1. การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลของเรา โดยจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 1. การเปิดเผยข้อมูล หรือการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บให้ผู้อื่น

นอกจากที่ระบุในนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ไม่เคยให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกใดโดยไม่ได้รับความยินยอมของท่าน เว้นแต่ที่เรามีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ:

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย
 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ และอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราขอแนะนำให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ พนักงานของเราจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น คุณไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าระบบของคุณ (เช่น ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น

 1. ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) ในการให้บริการในนามของเราเพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าเราใช้บริการของเราอย่างไร

บุคคลที่สามเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเรา และมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 1. Analytics

เราอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

 • Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้มีการแบ่งปันกับบริการอื่นๆ ของ Google   Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาของตนเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

 1. ลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆ ไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใดๆ ของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 1. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้ระบุถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ดูแลและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราแล้ว โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว เราจะดำเนินการเพื่อนำข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทบทวนประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการติดต่อเรา รวมทั้งถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อย่างเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ดำเนินการประมวลผลข้อมูล) กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล (Data Protection Officer) โดยอีเมล์มาที่ [info@dbxgroup.com]

บริษัท ดิจิตอลบิสซิเนส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม สำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถกระทำได้

 1. การติดต่อ

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ [info@dbxgroup.com]